راهنما - خرید و فروش دانشجویی

راهنما

حرف اول:

با سلام

            سایت سها ،به منظور پیاده سازی مدل تجارت مشتری به مشتری (C2C) و بصورت اختصاصی برای دانشجویان طراحی گردیده است، دانشجویی که قصد خرید ملزومات دانشجویی از قبیل وسایل خانه، کتابهای ترم بعد و غیره را دارند، با مراجعه به این سایت، از دیگر دانشجویانی که قصد فروش ملزومات خود را دارند، بصورت مستقیم و بدون واسطه خریداری مینمایند.

به طور قطع این خرید و فروش بدون واسطه، علاوه بر آسان کردن این فرایند، باعث سود مالی فروشنده و خریدار نیز میگردد. همچنین دانشجویان می توانند اقدام به ثبت خدماتی مانند فروش جزوات درسی، برگزاری تدریس خصوصی، پیدا کردن هم خانه ای و غیره نمایند.